Sol·licitud de Dació o Condonació del deute

 • Dació en pagament
  És el fet de lliurar l’habitatge a l’entitat financera amb la qual es té la hipoteca a canvi de quedar lliure de tot deute. Es tracta d’una figura totalment legal però, amb la legislació vigent, bancs i caixes, no estan obligats a acceptar-la.

Si decideixes que aquesta és la teva opció és molt important que insisteixis en ella, ja que, el més comú, és que el banc es mostri reticent a concedir-te-la en primera instància.

 • Condonació del deute
  Condonació del deute és la remissió o perdó del deute. És l’acte jurídic per el qual un creditor expressa la seva voluntat d’extingir totalment o parcialment el seu dret de crèdit, sense rebre res a canvi, alliberant del pagament a la persona deutora.
  Suposa l’extinció de (totes o part de) les obligacions que té un deutor cap al seu creditor.

Presenta la sol·licitud a la teva entitat i no et desanimis i insisteix. A la Plataforma hi ha diversos casos de persones afectades a les quals han concedit la dació però totes ho han aconseguit després de lluitar i perseverar molt.

Hi ha tres models de dació diferents segons el moment del procés en que ens trobem, són:

 1. Solicitud de Dación ANTES de recibir demanda judicial
 2. Solicitud de Dación DESPUÉS de recibir demanda judicial
 3. Solicitud de Condonación (una vez efectuada la subasta