Sol·licitud de justícia gratuïta (advocat i procurador)

(extret de la web de la PAH)

Demanar la justícia gratuïta és molt important si no tens recursos econòmics per a enfrontar-te a un procés judicial, com ho és un procés d’execució hipotecària. En aquest cas, l’accés a la justícia gratuïta et permetrà ser part en el procediment d’execució, és a dir, accedir a la informació i poder realitzar determinades actuacions en el procés. Sense advocat i procurador no ets ningú ni pots al·legar res.

Es pot demanar quan ja has deixat de pagar alguna quota però encara no t’ha arribat la demanda d’execució (és a dir, el “munt de papers” que t’arriba del jutjat) o bé quan t’arribi la demanda (o si ja t’ha arribat).

Fes clic aquí per obtenir informació (en castellà) molt detallada sobre la sol·licitud de justícia gratuïta: passos a seguir, documentació a presentar, llocs on fer-ho, etc .