Menys propaganda, més fets!

Des de la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i la Crisi de Sabadell volem manifestar, arran de les informacions fetes públiques per part de l’Ajuntament de Sabadell en diversos mitjans locals els darrers dies, i en referència a l’anunci de la instauració del nou servei d’atenció integral a les afectades, Sabadell Habitatge, i a l’acord de Càrites amb el consistori de facilitar habitatges d’emergència a les famílies afectades, els següents aclariments:

  • Des de la PAHC vetllem, en reunions periòdiques amb l’Ajuntament, per l’íntegre compliment de la moció que es va aprovar al Ple municipal del passat mes d’octubre per engegar mesures per evitar els desnonaments i donar suport a les persones afectades. Aquesta moció contemplava moltes mesures que encara no s’han fet efectives, i la creació d’un servei integral d’atenció a les afectades és tan sols un primer pas que s’haurà de concretar a la pràctica, fet que provarà si l’Ajuntament assumeix realment el seu compromís de posar-se al servei de les famílies afectades i en contra de les pràctiques usureres i abusives de les entitats financeres.

  • En les darreres reunions periòdiques amb l’Ajuntament, des de la PAHC i la FAV vam denunciar que les mesures s’estaven demorant massa i vam exigir que els acords presos en la moció s’havien de dur immediatament a la pràctica donada la crítica situació que viuen les famílies afectades. Finalment l’Ajuntament només va concretar aquesta reorganització interna d’atenció integral sota el nom de Sabadell Habitatge i el compromís de fer públics els compromisos presos en la moció en el sentit d’exigir als governs català i espanyol la modificació de la llei hipotecària incloent la figura de la Dació en pagament i una moratòria dels desnonaments.

  • La presentació pública del servei d’atenció integral a les persones afectades, Sabadell Habitatge, la vam conèixer tan sols amb un dia d’antelació, sense temps material per a que les nostres representants es poguessin reunir amb el consistori per tal de valorar adequadament el funcionament d’aquest servei, i pel que respecta a l’acord amb Càrites en cap moment n’hem tingut constància ni l’Ajuntament ens n’ha informat en cap de les reunions mantingudes al llarg d’aquests darrers mesos.

  • Volem manifestar també el nostre profund malestar pel fet que en cap de les darreres notícies fetes públiques per part de l’Ajuntament no s’hagi fet menció de la tasca de la PAHC, que va ser la promotora de la moció aprovada al Ple, i que amb la seva lluita, organització, mobilització i pressió constant ha estat un subjecte popular imprescindible que ha liderat les reivindicacions polítiques de justícia social en aquest àmbit i que en tot moment ha estat a l’avantguarda de la lluita contra el frau hipotecari i els desnonaments i de suport a les famílies afectades.

  • Finalment volem explicitar de nou el nostre compromís amb els canvis estructurals imprescindibles per acabar amb aquesta problemàtica i amb la lluita que estem duent a terme per diferents mitjans per fer-los possibles i alhora per oferir un suport mutu entre les persones afectades. Volem també reiterar el nostre més profund agraïment als diversos col·lectius, entitats i persones de la ciutat que constantment ens brinden el seu suport, així com exigir a l’Ajuntament que compleixi íntegrament tots els punts aprovats en la moció i, que més enllà de les paraules i publicacions a la premsa, mostri amb fets concrets i contundents el seu suport a les famílies afectades i la seva oposició a les entitats i al model financer i econòmic que causen i perpetuen aquesta xacra social que patim les classes populars.

Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i la Crisi de Sabadell

22 de febrer de 2012