La PAHC trenca relacions amb l’Ajuntament

El mes d’octubre de l’any passat com a PAHC vam presentar una proposta de moció per tal que davant la dramàtica situació de centenars de famílies afectades a la nostra ciutat i la inoperància de l’administració local per a donar-hi solucions, l’Ajuntament es comprometés a adoptar una sèrie de mesures a nivell local per garantir d’una manera més eficient l’atenció a les famílies en risc de perdre el seu habitatge i quedar endeutades de per vida. Aquestes mesures passaven per un major nivell de coordinació interna per poder atendre de forma integral aquestes famílies, conèixer en profunditat els recursos dels que disposava l’Ajuntament, i l’augment de la pressió a les entitats financeres que operen a la ciutat per a que adoptessin mesures com la dació en pagament i el lloguer social de les famílies afectades. Aquesta moció, que en un primer moment va ser entrada al Ple per Entesa, va rebre el suport de tots els grups municipals a excepció del PP i CiU, i per tant, va ser aprovada. 
Per tal de vetllar per l’íntegre compliment de tots els punts estipulats en aquesta moció i fiscalitzar la responsabilitat adquirida pel govern local en aquesta matèria, vam iniciar unes reunions mensuals, juntament amb la FAV, amb els responsables en matèria d’habitatge, urbanisme i serveis socials del consistori, les quals ens van permetre adornar-nos del desconeixement d’aquesta problemàtica per part dels responsables polítics locals, i d’altra banda incidir en l’assumpció per part del consistori en la seva responsabilitat de defensa del dret a un habitatge digne per a totes aquelles persones que se’n veuen excloses a causa d’aquesta xacra.

Aquestes reunions s’han desenvolupat al llarg d’aquest any de forma periòdica. No obstant, i a pesar que molts dels punts plantejats en la moció encara no s’han acomplert i pensem que les aportacions en clau de millor que hem aportat a l’administració han donat alguns fruits, la imputació de l’Alcalde i diversos regidors i càrrecs de confiança del govern local, entre ells, el d’Urbanisme, fins al moment el nostre principal interlocutor, en una presumpta trama de corrupció urbanística ens porta a prendre una decisió important. Així ho ha considerat l’assemblea del col·lectiu.
 
No és la nostra tasca jutjar els fets, però sí que entenem que encara que no hagi finalitzat el procés judicial, la imputació per delictes tan greus i tan relacionats amb la nostra tasca i les nostres demandes com a col·lectiu dels nostres interlocutors i de l’administració municipal en general generen una manca de credibilitat en els mateixos que no podem passar per alt.
 
Així, fins que no finalitzi el procés judicial i es resolguin les responsabilitats polítiques i personals en el mateix dels imputats, volem comunicar la nostra ferma i solemne decisió de trencar tota relació directa amb l’Ajuntament del nostre col·lectiu i, particularment, de la nostra Comissió de Relacions Externes. La mera possibilitat que aquells càrrecs públics que han estat insistint reiteradament en la manca de recursos econòmics del consistori per fer front a les necessitats de les persones afectades -que viuen situacions socials i econòmiques dramàtiques- estiguin vinculats a una presumpta trama de corrupció que segons la investigació hauria comportat l’apropiació de quantitats desorbitades de diners de forma fraudulenta debilita de forma radical la nostra confiança en els actuals responsables de la institució i la seva credibilitat.
 
A mesura que avanci la investigació i el procés judicial, i depenent de com evolucionin les circumstàncies polítiques i socials a la ciutat, seguirem fent públiques les nostres consideracions al respecte, modifiquin o no la nostra decisió feta pública avui.