Tornar a asseure’ns amb l’Ajuntament? Si, però amb condicions.

Davant la petició expressada per l’Ajuntament de Sabadell mitjançant la regidora de Serveis Socials i Habitatge, Marta Farrés, de reunir-se amb La Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i la Crisi de Sabadell per tal de “sumar esforços en aquest terreny amb la voluntat de que la col.laboració iniciada fa un temps pugui reprendre’s i potenciar-se”, volem expressar les següents consideracions:

La PAHC va iniciar un procés de reunions periòdiques amb l’Ajuntament, i concretament amb els responsables d’Urbanisme, VIMUSA i Serveis Socials, amb la voluntat de fiscalitzar i vetllar per l’íntegre compliment de la moció elaborada per la pròpia PAHC i aprovada al Ple d’octubre de 2011 en la que s’establien una sèrie de mesures contra els desnonaments i en defensa de les persones afectades per les execucions hipotecàries.

En el transcurs d’aquestes reunions vam constatar la impossibilitat de fer front a aquest genocidi social per part de l’Ajuntament si les bones paraules expressades no anaven acompanyades d’una ferma voluntat política per anar a l’arrel de la problemàtica i actuar en conseqüència; combatent les males pràctiques i l’actitut arrogant de les entitats financeres i desobeïnt, quan sigui necessari, una legislació profundament injusta que no garanteix ni el dret ni l’accés a l’habitatge de la ciutadania.

Quan va sortir a la llum l’esclat del cas Mercuri, la pressumpta trama de corrupció urbanística per part del govern municipal, la PAHC va trencar immediatament el procés de converses amb l’Ajuntament, considerant que en cap cas un col·lectiu en defensa del dret a l’habitatge podia reunir-se amb un govern municipal amb diversos regidors i càrrecs de confiança imputats per corrupció urbanística. Dues de les persones imputades, el regidor d’Urbanisme Joan Manau i el cap d’Àrea d’Urbanisme i Espai Públic Manuel Somoza, eren els nostres interlocutors habituals. Tot i que aquestes dues persones han estat apartades de les seves responsabilitats polítiques, des de la PAHC seguim exigint la seva dimissió així com la de la resta de regidors i càrrecs de confiança imputats.

Setmanes abans d’aquest trencament, però, ja havíem constatat que el desenvolupament complet de la moció estava en via morta per la incapacitat dels responsables municipals de comprometre’s inequívocament amb un drama social que exigeix, com dèiem, mesures i actuacions excepcionals.

Davant d’aquesta manca de compromís per part dels diferents governs i administracions públiques, cal explicitar de nou, que han estat tan sols la lluita al carrer i l’autoorganització popular les que han fet front a l’actual situació. Localitzant i denunciant el problema estructural, proposant les solucions polítiques i practicant la desobediència civil contra una legislació, repetim, profundament injusta que condemna a la misèria i a l’exclusió social a centenars de milers de famílies de l’estat espanyol.

Fetes aquestes imprescindibles consideracions prèvies, la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i la Crisi de Sabadell anuncia que:

  • Les reunions sol·licitades per l’Ajuntament estaran subjectes al compromís públic per part d’aquest que cap dels càrrecs polítics i càrrecs de confiança imputats no tan sols no participaran en aquesta interlocució, sinó que no tindran cap mena de poder de decisió ni intervenció en les qüestions que s’hi abordin.
  • L’acceptació d’aquesta interlocució per part de la PAHC està motivada per una dramàtica situació social i en matèria d’habitatge que es viu a la ciutat i que requereix una immediata intervenció de l’administració local, i la seva continuïtat dependrà de la valoració que fem en cada moment del compromís real i de l’actuació pràctica de l’Ajuntament en aquest terreny.
  • En aquest sentit, serà imprescindible, tal i com ja hem exposat, que les responsables polítiques de la ciutat adoptin mesures de fermesa en la defensa dels drets socials bàsics de la ciutadania i en contra de l’actuació criminal de les entitats financeres, anant molt més enllà de la seva pràctica política habitual fins ara i posicionant-se clarament al costat de les pràctiques de desobediència utilitzades per la PAHC tals com la paralització dels desnonaments o l’alliberament d’edificis en mans de les entitats bancàries per donar solucions habitacionals a les famílies sense cap altra possibilitat d’accés a un habitatge.

Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i la Crisi de Sabadell

14 de març de 2013