A qui heu de perseguir, a nosaltres o a ells?

CATALÀ

Dijous 23 de maig la PAHC de Sabadell afronta dos nous judicis:

  • 28 persones encausades per l’ocupació de l’oficina d’Unnim a Torre-Romeu, acció gràcies a la qual el nostre company va aconseguir la dació en pagament i el lloguer social que ens havien negat reiteradament.
  • 3 persones encausades (entre elles la nostra advocada) por resistència per una actuació policial sense precedents al #3rblocPAHsbd de Gràcia. Ara al bloc hi viuen ja 11 famílies que no tenien cap altra alternativa habitacional.

Prou repressió policial contra la gent que lluita!

Durant els més de dos anys de trajectòria de lluita col·lectiva i d’autoorganització popular, la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i la Crisi de Sabadell, juntament amb la resta de plataformes d’arreu dels Països Catalans i de l’estat espanyol, ha aconseguit posar sobre la taula la sagnant problemàtica social d’una legislació en matèria hipotecària profundament injusta, que unida a l’actual crisi sistèmica capitalista, està deixant al carrer i condemnant a la misèria de per vida a centenars de milers de famílies.

Els darrers anys de crisi econòmica, els diferents governs han pres mesures que han empobrit les classes populars fins a dur-nos a la situació en la que ens trobem a dia d’avui. Milions d’aturades arreu de l’estat, desenes de milers de famílies desnonades, i segrests dels nostres drets que tant d’esforç i anys de lluita han costat al llarg del segle XX.

Els mateixos polítics que ara no tenen més remei que elogiar de forma oportunista la nostra lluita, ens omplen a denúncies i sancions d’una forma totalment arbitrària. És extremadament important que aturem aquesta dinàmica i per això és necessari el compromís i la mobilització de la societat.

Les classes propietàries i la patronal bancària defensen els seus interessos, els seus privilegis i la seva riquesa provinent de l’empobriment de les classes populars. Ells acumulen beneficis a costa de la misèria de famílies que perden les seves llars i són condemnades a pagar un deute de per vida. Nosaltres lluitem per garantir el dret a un habitatge digne, aturem desnonaments i denunciem una llei hipotecària profundament injusta. Nosaltres defensem l’accés de totes les persones als drets socials més bàsics, la llibertat d’expressió i manifestació i un sistema sense desigualtats.

A qui heu de perseguir, a nosaltres o a ells?

CASTELLANO

Jueves 23 de mayo la PAHC de Sabadell afronta dos nuevos juicios:

  • 28 personas encausadas por el ocupación de la oficina de Unnim en Torre-Romeu, acción gracias a la cual nuestro compañero consiguió la dación en pago y el alquiler social que nos havien negado reiteradamente.
  • 3 personas encausadas (entre ellas la nuestra abogada) por resistència por una actuación policial sin precedentes en el # 3rblocPAHsbd de Gracia. Ahora en el bloque viven ya 11 familias que no tenían otra alternativa habitacional.

Basta de represión policial contra la gente que lucha!

Durante los más de dos años de trayectoria de lucha colectiva y de autoorganización popular, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca y la Crisis de Sabadell, junto con el resto de plataformas de todos los Países Catalanes y del estado español, ha conseguido poner sobre la mesa la sangrienta problemática social de una legislación en materia hipotecaria profundamente injusta, que unida a la actual crisis sistémica capitalista, está dejando en la calle y condenando a la miseria de por vida a cientos de miles de familias.

Los últimos años de crisis económica, los diferentes gobiernos han tomado medidas que han empobrecido las clases populares hasta llevarnos a la situación en la que nos encontramos a día de hoy. Millones de parados en el estado, decenas de miles de familias desahuciadas, y el secuestro de nuestros derechos que tanto esfuerzo y años de lucha han costado a lo largo del siglo XX.

Los mismos políticos que ahora no tienen más remedio que elogiar de forma oportunista nuestra lucha, nos llenan a denuncias y sanciones de una forma totalmente arbitraria. Es extremadamente importante que paremos esta dinámica y por ello es necesario el compromiso y la movilización de la sociedad.

Las clases propietarias y la patronal bancaria defienden sus intereses, sus privilegios y su riqueza proveniente del empobrecimiento de las clases populares. Ellos acumulan beneficios a costa de la miseria de familias que pierden sus hogares y son condenadas a pagar una deuda de por vida. Nosotros luchamos para garantizar el derecho a una vivienda digna, detenemos desahucios y denunciamos una ley hipotecaria profundamente injusta. Nosotros defendemos el acceso de todas las personas a los derechos sociales más básicos, la libertad de expresión y manifestación y un sistema sin desigualdades.

A quién debe perseguir, nosotros o ellos?