La obra social de la PAH de Sabadell

Actualitzat febrer 2014:

A l’obra social de la PAHC de Sabadell actualment hi viuen 180 persones (104 adultes i 76 menors en 48 famílies).


 

Fa poc la comissió estatal d’Obra Social de la PAH va presentar un manual per ajudar a la gent de les diferents PAHs a organitzar ocupacions d’habitatges buits propietat de bancs dins la campanya de desobediencia civil de la Obra Social de la PAH.

Dins d’aquesta campanya la PAH de Sabadell ha alliberat 3 blocs on ara mateix hi viuen 45 famílies.

Aquests blocs han estat ocupats en accions col·lectives de la PAH i són gestionats per el conjunt de l’assemblea.

Aquests reallotjaments són, no només una sol·lució habitacional per les 98 persones que ara mateix hi viuen, sinó que a més són una visibilització del problema social que suposa tenir cases sense gent i gent sense casa. Són tant solució immediata com reivindicació política a llarg termini.

La gent que viu en aquests blocs forma part activa de la PAH i col·lectivament podem afirmar que totes les families que viuen als blocs de Campoamor, Lorca i Gràcia han esgotat totes les opcions habitacionals; Serveis socials no els ofereix pisos de lloguer social i no poden accedir de cap manera a un habitatge a preu de mercat. És per això que ocupar no és un caprici sinó la última opció per aquestes famílies.

En vista d’això i veient que hi ha pisos buits en mans de bancs (en el cas de Gràcia en mans de la Sareb!) a la PAH no tolerarem que ningú és quedi al carrer i per això garantim els nostres drets més bàsics ocupant.
Tot i així, tot i les 27 famílies reallotjades la PAH de Sabadell no pot fer front a tota la gent que es veu avocada al carrer cada dia. La major part de les ocupacions que es produeixen a la ciutat són fetes per gent a títol personal, per famílies que, veient-se al carrer decideixen ocupar un habitatge individual o unir-se amb altres famílies en la mateixa situació i ocupar un bloc sencer.

A la PAH no tenim coneixement de la majoria d’aquestes ocupacions i no les gestionem nosaltres.

Tot i així qualsevol família que, davant de la possibilitat de veure’s al carrer ocupi un habitatge en mans d’un banc, una immobiliària o en general qualsevol especuladora culpable d’haver-nos arrossegat a la situació actual d’emergència habitacional, té tot el suport de la PAHC de Sabadell.

És per això que convidem a tothom que pensi en ocupar o que ja ho hagi fet a venir a les nostres assemblees i assessorar-se, a descarregar-se el manual i autoformar-se i també a venir a alguna de les nostres reunions periòdiques de formació sobre ocupació.

Aquestes reunions periòdiques, més o menys mensuals, són organitzades per membres de la PAHC de Sabadell amb experiéncia en ocupació i serveixen per a ajudar a les famílies que ocupen per la seva compta a fer-ho amb més seguretat i més garanties d’èxit.

Anunciarem de les següents reunions tant al blog com a l’assemblea dels dimecres. És per això que us convidem a totes a assistir a les nostres assemblees sigui quina sigui la vostra situació.