Sobre les ocupacions col·lectives i les ocupacions individuals

Des de la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i la Crisi de Sabadell donem suport a dos tipus d’ocupacions, les que estan emmarcades en la campanya de l’Obra Social de la PAH i les ocupacions i reallotjaments individuals.

Pel que fa a la primera modalitat amb aquestes ocupacions la PAH recupera blocs sencers d’habitatges per reallotjar famílies que no poden fer front al pagament de la seva hipoteca/lloguer i han estat desnonades de casa seva o bé no tenen cap altra alternativa. Es una ocupació de necessitat però també una a reivindicació pública.

la PAHC de Sabadell ha alliberat 3 blocs de pisos al llarg dels darrers quasi tres anys de feina i activisme a la ciutat. Els tres edificis alliberats són propietat d’entitats financeres i de la SAREB.
Totes les famílies que entren a viure als blocs d’Obra Social de la PAH són famílies que formen part del col·lectiu i la seva entrada ha estat decidida i consensuada per tota l’assemblea seguint escrupolosament una sèrie de criteris. De fet, tenim una comissió de treball específica que s’encarrega de vetllar per la bona convivència dins i fora dels blocs. Els edificis que formen part, fins ara, de l’Obra Social de la PAH a Sabadell son el de Campoamor al carrer Sant Vicenç de Paül, el de Can Rull al carrer Lorca i el de Gràcia al carrer Sant Ferran.

Tots aquests blocs van ser ocupats públicament per la PAH i són encara a dia d’avui gestionats de manera col·lectiva per tota l’assemblea.

Pel que fa la segona modalitat, com a PAH defensem l’ocupació d’habitatges buits propietat de bancs, ja que no entenem com pot ser que hi hagi famílies amb urgències habitacionals dramàtiques que no tenen un sostre on viure i, per contra, milers i milers de pisos buits arreu de l’Estat espanyol. Igualment defensem també valors com el respecte, la solidaritat i la cooperació entre les persones i ens avala la nostra pràctica diària. En aquest sentit fem assessorament tècnic i legal a les famílies que volen ocupar en una sèrie de tallers a part de l’assemblea ordinària de la PAH.

Qualsevol persona que ocupi un pis d’un banc per necessitat té tot el nostre suport però com a PAH no podem controlar que la gent que assisteix als tallers d’assessorament compleixi els requisits que demanem a la gent que viu als blocs d’Obra Social. Tampoc podem ni pretenem fer un seguiment de tots els casos i, tot i que a les nostres formacions fem molt èmfasi en els valors abans esmentats, no ens podem fer responsables d’aquelles persones que no els respecten.

Per tot això, com a assemblea de la PAH de Sabadell només acceptem que digui que està ocupant amb la PAHC aquella gent que està a un dels tres blocs abans esmentats. La resta de les persones té el nostre suport sempre que ocupi pisos d’entitats bancàries i compleixi amb els mínims de convivència veïnal.

El que si que demanem a totes les veïnes que poden viure amb suspicàcia qualsevol tipus d’ocupació que passi als nostres barris que facin un esforç d’empatia i recordi una veritat ben senzilla: ocupar, encara ara, comporta un estigma profundament injust a més d’una gran inseguretat legal, és per això que ningú ocupa per gust i demanem a tothom que pugui patir algun problema de convivència que s’apropi a les seves noves veïnes amb una actitud solidària i dialogant.

Per qualsevol dubte la nostra assemblea està oberta a tothom, amb problemes hipotecaris i de lloguer o amb sense i acollirem a tothom encantades tots els dimecres a les 19:00 a la granja del pas.