Ultimàtum al BBVA

Català

A la PAHC de Sabadell el 4 de març vam començar una acció perquè BBVA retirés els avals de 10 casos que tenim amb l’entitat ja que el BBVA es negava a negociar amb nosaltres.

Aquesta acciò ens va portar a tancar-nos a la seu del BBVA durant 17 dies. 17 dies en que les PAHs de tot l’estat ens van fer costat i en que el BBVA es va veure contra les cordes. 17 dies de resistencia que haurien estat més si el BBVA no hagués segrestat les nostres companyes dins l’oficina impedint que hi entressin aigua i menjar.

El 26 de març, 22 dies després d’haver iniciat l’acció anunciàvem que acceptàvem la solució que havia fet pública el BBVA mitjançant un comunicat i els vam instar a negociar amb nosaltres.

El BBVA però, es seguia negant-se a reconèixer la PAHC com a interlocutor i per tant tota la negociació es va fer amb la mediació de l’ajuntament de Sabadell.

Des d’aquell moment hem aturat totes les accions contra el BBVA per aquests casos i hem complert la nostra part entregant tota la documentació i informes necessaris per estudiar les solucions als diferents casos.

Avui, dia 14 de maig i passats 55 dies des del comunicat del BBVA sense cap resposta per part de l’entitat comuniquem públicament al BBVA que tenen com a data límit el 18 de maig per resoldre favorablement els casos tal i com havien anunciat a la seva nota informativa publicada el 20 de març o reemprendrem les accions al punt on les vam deixar que significa continuar amb l’assenyalament dels culpables de que haguem arribat a aquesta situació.

Exigim que a més de compleixin amb la publicitat que van pagar al diari de Sabadell amb la intenció de difamar la PAH i que afirmava, literalment:

La política social d’habitatge de BBVA garanteix que qualsevol família client de BBVA en risc d’exclusió social tingui un sostre i no sigui desnonada

Les 10 famílies han acreditat estar en risc d’exclusió social, així com també ho han acreditat les famílies dels avalistes, exigim doncs el compromís per escrit que no s’efectuaran desnonaments en cap dels deu casos ni ens els deu avalistes.

Exigim les solucions promeses, reals i efectives per al 18 de maig, no acceptarem menys.

Castellano

En la PAHC de Sabadell el 4 de marzo empezamos una acción para que BBVA retirara los avales de 10 casos que tenemos con la entidad ya que el BBVA se negaba a negociar con nosotros.

Esta acción nos llevó a cerrarnos a la sede del BBVA durante 17 días. 17 días en que las PAHs de todo el estado nos apoyaron y en que el BBVA se vio contra las cuerdas. 17 días de resistencia que habrían sido más si el BBVA no hubiera secuestrado nuestras compañeras dentro de la oficina impidiendo que entraran agua y comida.

El 26 de marzo, 22 días después de haber iniciado la acción anunciábamos que aceptábamos la solución que había hecho pública el BBVA mediante un comunicado y les instó a negociar con nosotros.

El BBVA embargo, se seguía negando a reconocer la PAHC como interlocutor y por tanto toda la negociación se hizo con la mediación del ayuntamiento de Sabadell.

Desde ese momento hemos parado todas las acciones contra el BBVA por estos casos y hemos cumplido nuestra parte entregando toda la documentación e informes necesarios para estudiar las soluciones a los diferentes casos.

Hoy, día 14 de mayo y pasados ​​55 días desde el comunicado del BBVA sin ninguna respuesta por parte de la entidad comunicamos públicamente al BBVA que tienen como fecha límite el 18 de mayo para resolver favorablemente los casos tal como habían anunciado en su nota informativa hecha pública el 20 de marzo o reemprender las acciones en el punto donde las dejamos que queremos recordar significa retomar el señalamiento de los culpables de que hayamos llegado a esta situación.

Exigimos que además de cumplan con la publicitat que pagaron el diario de Sabadell con la intención de difamar la PAH y que afirmaba, literalmente:

La política social de vivienda de BBVA garantiza que cualquier familia cliente de BBVA en riesgo de exclusión social tenga un techo y no sea desahuciada

las 10 familias han acreditado estar en riesgo de exclusión social, así como también lo han acreditado las familias de los avalistas, exigimos pues el compromiso por escrito que no efectuará desahucios en ninguno de los diez casos ni nos los diez avalistas.
Exigimos las soluciones promesas, reales y efectivas para el 18 de mayo, no aceptaremos menos.