Documents d’apel·lació per al procés extraordinari del real decret-llei 11/2014

Des de la Comissió Jurídica estatal de la PAH ens fan arribar dos documents, “Consells per acollir-se al termini extraordinari d’apelació d’un més per a execucions hipotecàries a partir del real decret-llei 11/2014” i un “Model de Recurs d’Apel·lació”.
El primer són unes instruccions i el segón es tracta d’un model elaborat per la Comissió Jurídica de la PAH que es pot presentar tal com està al jutjat o servir d’orientació bàsica per traslladar a les audiències provincials moltes de les al·legacions que ja s’estan fent en els jutjats i que des de la PAH venim incorporant en els nostres escrits.
Des de la PAHC de Sabadell realitzarem aviat una acció d’entrada massiva d’aquestes sol·licituds.
Podeu descarregar els dos documents a continuació:

Modelo apelacion [CAST]