[última hora] PAHC Sabadell GUANYA EL 3r Bloc de la SAREB!!!

(cat)

A la darrera reunió a 3 bandes entre PAHC Sabadell, Ajuntament de Sabadell i Generalitat de Catalunya, des de la PAHC vam exigir que la Generalitat demanés a la SAREB que els 40 pisos en els quals vieun ara mateix 146 persones reallotjades per la PAHC Sabadell fos cedit a la Generalitat per evitar el desallotjament i nous reallotjaments per famílies que ja havien i han patit prou.

Avui 9 de setembre la millor notícia de totes des que vam fundar la nostra PAHC ha arribat: Hem guanyat el Bloc de la SAREB per la PAHC i les seves famílies!

Podeu revisar la notícia feta pública a l’ACN aquí.

Ens els propers dies ens tornarem a fer una reunió a 3 bandes per formalitzar la situació. Sembla que alguna informació apunta a que la Generalitat situaria els lloguers a 150 euros, però recordem que el llindar del 30% dels ingressos és innegociable i que les famílies sense ingressos no els pagaran. En tot cas, i a falta de negociar els detalls, és una victòria SENSE PRECEDENTS que demostra que la desobediència i la campanya “Obra Social PAH” segueixen sent l’única solució al drama habitacional al nostre país.

Amb emoció i llàgrimes de totes i tots, moltes gràcies als que ens heu donat suport! Seguim! Seguirem! Els propers dies comunicarem els actes de celebració!

Contra el capital, desobediència i suport mutu!

(cast)

En la última reunión a 3 bandas entre PAHC Sabadell, Ayuntamiento de Sabadell y Generalidad de Cataluña, desde la PAHC exigimos que la Generalitat pidiera a la SAREB que los 40 pisos en los que vieun ahora mismo 146 personas realojadas por la PAHC Sabadell fuera cedido a la Generalitat para evitar el desalojo y nuevos realojos por familias que ya habían y han sufrido bastante.

Hoy 9 de septiembre la mejor noticia de todas desde que fundamos nuestra PAHC ha llegado: Hemos ganado el Bloque de la SAREB por la PAHC y sus familias!

Puede revisar la noticia hecha pública a ACN aquí.

En los próximos días nos volveremos a hacer una reunión a 3 bandas para formalizar la situación. Parece que alguna información apunta a que la Generalitat situaría los alquileres a 150 euros, pero recordemos que el umbral del 30% de los ingresos es innegociable y que las familias sin ingresos no los pagarán. En cualquier caso, es una victoria SIN PRECEDENTES que demuestra que la desobediencia y la campaña “Obra Social PAH” siguen siendo la única solución al drama habitacional en nuestro país.

Con emoción y lágrimas de todas y todos, muchas gracias a los que nos habéis apoyado! Seguimos! Seguiremos! En breve comunicaremos los actos de celebración!

Contra el capital, desobediencia y apoyo mutuo!

(eng)

In July, PAHC Sabadell met with Sabadell City Hall and the Catalan Government (Generalitat de Cataluyna). During this meeting the PAHC demanded that the Generalitat ask the SAREB – Spain’s “bad bank”, whose goal is to profit from selling off real estate from banks rescued after the country’s real estate bubble burst – to cede the 40-flat building where over 146 people now live, rehoused by PAHC Sabadell, to the Generalitat, to avoid evicting these families and beginning a new rehousing process. These families have already suffered enough.

Today, on 9 September, the best news since PAHC Sabadell was founded three and a half years ago has arrived: We have won the SAREB’s housing block for the PAHC and its families!

You can read the public notice from the Catalan News Agency (ACN) here (in Catalan only).

In the coming days we will meet again with Sabadell City Hall and the Generalitat to formalise the situation of the Gràcia housing block. Some information we have at the moment suggests that the Generalitat will set rents at 150 euros per month, but we remind them that the threshold for a social rent of 30% a family’s income is non-negotiable and that families with no income will not pay. In any case, it is an UNPRECEDENTED victory that demonstrates that disobedience and the Obra Social campaign continue to be the only solution to the housing drama in our country.

With all our excitement and tears, many thanks to everyone who has supported us! We will continue! Shortly we will announce the events to celebrate this victory!

Against capital, disobedience and mutual aid!