Comunicat de la PAHC sobre el nou govern municipal de Sabadell

Des de la PAHC Sabadell hem prestat molta atenció al recent canvi al govern municipal de Sabadell i a l’acord de govern fet públic per La Crida i ERC i en volem fer les següents valoracions:

  • El pacte de govern del nou consistori conté moltes mesures vinculades al dret a l’habitatge i la pobresa energètica que nosaltres fa temps que reclamem per encarar la solució a aquesta problemàtica duríssima.
  • La PAHC de Sabadell és apartidista i seguirà pressionant amb la mateixa intensitat les noves forces de govern, més encara tenint en compte que aquests compromisos contrets amb la ciutadania són ara un mandat democràtic ineludible.
  • Som a mig procés de regularització dels 40 habitatges del Bloc de Gràcia recuperat per la PAHC. Cal que el canvi de govern no suposi un trasbals per les famílies i que es faci un bon traspàs de les tasques que ja havia fet l’anterior govern.

Hem pres nota dels diferents punts en materia d’habitatge i de probresa energètica del programa i exigirem el compliment especialment dels punts sota 2.2.2 Compromís desnonaments zero.

Des de la PAHC també ens hem pres com a lluita pròpia la lluita contra la pobresa energètica i per tant també vigilarem del compliment de 2.2.3 Compromís contra la pobresa energètica i els seus subpunts.

Tant en aquest com amb el punt anterior no considerem els subpunts com possibles idees a explorar sinó com elements imprescindibles per complir amb l’enunciat necessari de zero desnonaments i zero talls de subministrament. Ens prenem aquesta promesa de manera literal i esperem que l’Ajutament desplegui totes les eines per complir-la.

Volem fer constar també al nou govern que, segons els punts sota 4.2 Habitatge i en especial 4.2.4.3 Defensar les persones en situació de risc d’exclusió social que estan ocupant habitatges d’entitats bancàries que estaven buits i que no estan en lloguer social exigirem doncs a l’Ajuntament que intercedeixi en favor de totes aquelles famílies que es troben en procés de regularització de les ocupacions dels blocs de la PAHC, així com en habitatges individuals.

Com a primeres mesures doncs per començar a treballar en els punts exposats més amunt demanem a l’ajuntament:

  • Una reunió bilateral tan aviat com sigui possible per donar continuïtat a les tasques desplegades per l’anterior govern i sobretot per desplegar conjuntament l’ambiciós programa de govern en matèria d’habitatge, inaplicable sense l’experiència i la complicitat d’entitats com la nostra. I també la convocatòria de la taula d’habitatge tal com especifica el punt 2.2.2.5. del programa (1).
  • Exigim que l’objectiu principal d’aquesta taula sigui defensar els drets de la majoria de la ciutadania de Sabadell, és a dir, el dret a l’habitatge com ho requereix la situació d’emergència social actual. I que tingui una posició bel·ligerant amb les entitats financeres i se les assenyali públicament si no prenen partit decididament per formar part de la solució del problema com diu el programa del nou govern entrant.
  • També emplacem als membres de l’actual govern de la ciutat a assistir com a oients a una de les nostres assemblees i que puguin conèixer de primera ma la problemàtica d’una part importantíssima de la població de Sabadell.

(1) 2.2.2.5.Creació d’una taula d’habitatge funcional que inclogui: ajuntament, col·lectius (PAHC Sabadell), teixit associtatiu (barris), Serveis Socials i administració de justícia.