Documentació per paralitzar desnonaments a presentar a bancs, administracions i jutjats

El dia 29 de juliol es va aprovar la llei 24/2015 de mesures urgents per fer front a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica a Catalunya.

Basant-nos en aquesta nova llei oferim els següents documents a entregar, al moment de rebre una ordre de desnonament  a l’administració, banc i jutjats:

A més de tot això totes les persones amb un cas hipotecari haurien de demanar la dació o condonació com explica en aquest altre post.