Document de sol·licitud de lloguer social en casos d’ocupació

Posem a disposició de tota la població i de totes les PAHs de Catalunya i de l’Estat Espanyol un nou document útil: la sol·licitud de lloguer social específica per casos d’ocupació.

Cal que totes les persones que estan ocupant lluitin per regularitzar un lloguer social el més aviat possible, ja que l’ocupació en precari és una situació inestable i temporal. Les famílies que estan ocupant, organitzades amb la PAHC, han de dirigir-se a l’entitat financera propietària del pis que ocupen i entregar aquesta sol·licitud.

Sol·licitud lloguer social en casos d’ocupació (Català)

Solicitud de alquiler social en casos de ocupación (Castellano)