Document de sol·licitud de lloguer social en casos d’ocupació

Posem a disposició de tota la població i de totes les PAHs de Catalunya i de l’Estat Espanyol un nou document útil: la sol·licitud de lloguer social específica per casos d’ocupació.

Cal que totes les persones que estan ocupant lluitin per regularitzar un lloguer social el més aviat possible, ja que l’ocupació en precari és una situació inestable i temporal. Les famílies que estan ocupant, organitzades amb la PAHC, han de dirigir-se a l’entitat financera propietària del pis que ocupen i entregar aquesta sol·licitud.

 

Llei 24/2015 i Decret 17/2019 de Catalunya

Llei 24/2015, 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobreza energética.

Decret 17/2019 de Catalunya

 

  • Casos que poden beneficiar-se de la Llei 24/2015:

La persona que ha de complir els requisits següents:

  1. Estar empadronada en l’habitatge abans del 30/06/2019.
  2. L’habitatge ha de portar 2 anys buit (l’ocupació no interromp els dos anys).
  3. No haver rebutjat cap oferta de reallotjament social en els últims 2 anys.
  4. Informe favorable de Serveis Socials.
  5. La propietat ha de ser: entitat financera, filial immobiliària d’aquesta entitat, fons d’inversió, entitat de gestió d’actius, fons de capital de risc o de titulització d’actius

Sol·licitud de lloguer social en casos d’ocupació (Català)

So·licitud de alquiler social en casos de ocupación (Castellano)

Sol·licitud renovació lloguer social (Català)