La PAHC de Sabadell okupa un solar al barri de Gràcia per convertir-lo en un hort comunitari

L’hort serà autogestionat per les famílies del Blocs d’Obra Social i obert a totes les persones del barri que hi vulguin participar

Des de la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i la Crisi de Sabadell sempre hem entès que les agressions que patim com a classe treballadora no tan sols es concreta en el robatori dels nostres habitatges, sinó que s’escenifica de manera integral en tots els àmbits de la nostra vida; treball, salut, educació, alimentació, etc. Per aquest motiu la nostra lluita sempre ha anat en la direcció de lluitar i exercir els nostres drets que ens permeten satisfer totes les nostres necessitats com a classe, colze a colze, amb la resta de col·lectius i entitats veïnals i moviments de base que combaten un sistema que ens condemna a l’exclusió permanent i a la misèria.

Ja fa temps que vam decidir que la lluita col·lectiva i l’acció directa és la única manera de recuperar els nostres drets i fer efectives les nostres necessitats més bàsiques. Mentre hi hagi milers de pisos buits en mans d’entitats financeres alhora que milers de famílies de la nostra ciutat veuen negat el seu accés a un habitatge digne els okuparem per retornar-los la seva funció social. Mentre a Sabadell hi hagi desenes de solars sense ús a mans també de grans tenidors alhora que milers de les nostres conciutadanes passen gana i depenen de la caritat i l’assistencialisme per poder-se alimentar, els recuperarem per convertir-los en espais comunitaris d’autoproducció alimentària. Perquè sabem que les alternatives al capitalisme passen per combatre el pilar fonamental de les desigualtats que aquest genera, la propietat privada. Els seus béns d’especulació i benefici seran el nostre instrument de col·lectivització i autogestió per una vida digna i igualitària.

Avui okupem al costat de la Plaça del Treball del barri de Gràcia aquest solar propietat de Building Center, filial immobiliària de Caixabank (La Caixa). Avui recuperem l’ús social d’aquest solar a mercè de l’especulació financera i immobiliària per convertir-lo en un hort urbà comunitari autogestionat per famílies de la PAHC i del barri. Avui posem en marxa una nova alternativa real al seu model de producció, distribució i consum, per poder satisfer les nostres necessitats productives i alimentàries des d’una perspectiva col·lectiva de foment de l’agricultura ecològica, d’aprenentatge mutu, d’intercanvi d’experiències i d’ampliació del teixit associatiu de Gràcia creant un nou espai de trobada i de relacions intergeneracionals que segueixin donant vida a la nostra ciutat.
Avui som una mica més lliures, sobiranes i autosuficients

Pa, terra, sostre i treball. La terra per a qui la treballa!

Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i la Crisi de Sabadell,
24 de gener de 2016