Les dades de la vergonya: algunes conclusions del 2015

La PAHC de Sabadell fem públiques les dades sistematitzades dels casos abordats des de la nostra assemblea en el transcurs del darrer any 2015. Alhora, presentem algunes dades de l’any 2013 i 2014 que ens serveixen per a realitzar un anàlisi comparatiu de les tendències a les que ens veiem evocades les classes populars.  D’aquesta manera, posem a l’abasta de tothom algunes dades representatives de la situació social i econòmica que viu un gruix, cada cop més important, de la nostra ciutat. Contra el poder financer; organització, mobilització i lluita!

VEURE DADES

La vulneració del dret a l’habitatge segueix sent una xacra a l’ordre del dia

El lleuger descens en volum total de casos atesos per la PAHC -de 551 a 455- no amaga una realitat ineludible: vuit anys després de l’esclat de la bombolla inmobiliària i de l’inici de la crisi capitalista, seguim patint una situació de vulneració flagrant del dret a l’habitatge. La ineficàcia i la insuficiència del reguitzell de mesures paliatives institucionals desplegades fins ara queden paleses en els centenars de famílies que s’han acostat a nosaltres durant el 2015.

Situació social més degradada: okupacions massives com a única alternativa

L’empitjorament de la situació és evident si veiem que el nombre de casos no relacionats amb hipoteques puja un 60% respecte l’any anterior, amb clara majoria dels casos provinents d’ocupacions. Aquestes dades venen a demostrar que, lluny d’haver-se solucionat el problema hipotecari, aquest només s’ha traslladat en primer lloc a un mercat de lloguer raquític i usurer i, en últim terme, a l’ocupació com a últim recurs de famílies que ja han patit múltiples desnonaments. En aquesta mateixa direcció, podem veure com el nombre total de desnonaments que han arribat a la PAHC ha pujat respecte l’any anterior, i com el descens en desnonaments d’hipoteca i lloguer es correspon a un ascens dramàtic dels desnonaments per ocupació. Per altra banda, BBVA i CX -adquirida el 2014 pel primer- segueixen liderant el rànquing de la vergonya al ser les entitats financeres que més casos agrupen a Sabadell, amb un 48% del total.

Autoorganització popular com a únic garant del dret a sostre

Finalment, ens podem permetre la petita alegria de celebrar dues xifres que repeteixen el 2015: El 99% dels desnonaments han estat aturats gràcies a la lluita col·lectiva i a l’auto-organització, i cap persona ha dormit al carrer després de participar a la PAHC de Sabadell.

dades pah 2