La PAHC de Sabadell presenta un ultimàtum a l’Ajuntament

Aquest dijous, hem mantingut una reunió amb Alcaldia, Habitatge i Serveis Socials d’aquesta ciutat.  El govern s’ha compromès a complir el terminis que la PAHC ha establert per a desenvolupar algunes de les mesures contemplades en la llei 24/2015 que encara mai han vist la llum.

Hem aconseguit arrencar el compromís de posar en marxa,  des d’ara i fins el 15 de juliol com a data límit, els processos sancionadors a les entitats financeres, l’inici de la cessió del parc d’habitatge en desús de bancs a l’administració i el llançament d’una campanya comunicativa potent en defensa del dret a l’habitatge.

Després d’aquestes setmanes de rebombori al voltant de la suspensió de la llei 24/2015 hem observat com el govern local de Sabadell ha apostat públicament per defensar-la i desplegar-la. Cal recordar que aquesta  llei fa prop d’un any que està aprovada però moltíssimes de les mesures que inclou no s’han desenvolupat MAI. Tot i celebrar la postura del govern municipal per tirar endavant totes les mesures necessàries per fer front a les entitats financeres, ens calen fets.

La realitat que pateix la nostra ciutat en aquesta matèria no ha fet més que agreujar-se en aquest darrer any i és, actualment, escandalosa. Segueix prevalent el benefici privat de les entitats financeres per sobre del dret a l’accés a un habitatge digne de la nostra població. Es podreixen els pisos buits mentre centenars de famílies segueixen avocades a processos judicials que les expulsen de casa seva. L’administració no té parc públic disponible per oferir alternatives viables però les entitats financeres sí i tanquen files per no cedir-lo.

Des de la PAHC ens enfrontem a diari amb el poder privat de bancs i caixes i és la única alternativa que ens queda. La batalla. Però és a l’Administració a qui li pertoca fer-se càrrec i responsabiltzar-se de garantir els drets bàsics de les persones per sobre del benefici privat. L’Ajuntament ha de posicionar-se amb una actitud ferma i valenta davant el conflicte social que els bancs generen, d’una vegada per totes.

En aquest sentit, hem presentat la urgència de desenvolupar tres demandes que considerem clau. L’Ajuntament s’ha compromès a dur-les a terme abans del 15 de juliol:

  1. Desplegament immediat d’una campanya pública informativa de l’Ajuntament de Sabadell que posi en coneixement de la ciutadania el conjunt de mesures adoptades, a saber: a) els nous drets adquirits en relació a l’habitatge, b) els procediments necessaris per a fer-los valdre, c) els mecanismes i organismes de l’administració posats a la seva disposició, i finalment, d) que assenyali i responsabilitzi de forma inequívoca les entitats financeres i els governs còmplices de la situació d’emergència habitacional. Aquesta campanya ha d’incloure un component informatiu, amb el repartiments i posada a disposició de materials als principals equipaments de la ciutat (CAPs, centres cívics, etc.); i un component publicitari a través del seu desplegament a l’espai públic (marquesines, anuncis, etc.).
  2. Que avancin processos sancionadors a entitats financeres per acumular habitatge en desús.
  3. L’inici de la cessió del parc d’habitatge privat en mans d’entitats financeres a l’Ajuntament per a generar parc públic disponible.

Des de la PAHC vetllarem per a que aquest compromís es compleixi. El proper mes de juny, ens tornarem a trobar amb el govern municipal per a fer un seguiment del treball realitzat i valorar els resultats. El 15 de juliol, com a màxim, revisarem els resultats, si no s’han posat en marxa aquestes demandes, tindrem un greu problema de coherència política institucional.