Novetats 2021 “Assemblees de mínims”

Degut a l’emergència sanitària produïda per la COVID-19, ens veiem obligades a fer assemblea de mínims. Això vol dir que entenent la situació d’emergència sanitària i entenent l’emergència habitacional, continuem assessorant i ajudant de manera gratuïta als qui ho necessitin, però amb unes condicions i mesures diferents. Es demana assistència reduída, ja que intentem continuar assessorant de la manera més segura per a totes.

Per a evitar aglomeracions i no contribuir en la propagació del virus, es demana que només assisteixin les persones amb casos urgents per a tenir un assessorament i seguiment.

Demanem i agraïm no venir amb acompanyants o infants.

A l’entrada trobareu una persona assignada que facilitarà gel hidro alcohòlic i una mascareta nova que s’haurà de portar a sobre ben posada en tot moment. A més, la sala estarà totalment ventilada i es mantindrà la distància de seguretat.

A causa del toc de queda, les assemblees començaran una hora abans, a les 18:00 h i acabarà cap a les 21:00 h, no més tard.

Esperem continuar oferint un assessorament a l’altura de la situació i desitgem que aquesta situació acabi al més aviat possible per a continuar sent la gran família que som.

Agraïm la col·laboració a totes les persones que entenen la situació i decideixen no venir per seguretat, us desitgem que estigueu bé i recordeu:
Ens apuntem totes les abraçades pendents!

———————————————————————————————————————————————————-

Debido a la emergencia sanitaria producida por la COVID-19, nos vemos obligadas a hacer asamblea de mínimos. Esto quiere decir que entendiendo la situación de emergencia sanitaria y entendiendo la emergencia habitacional, continuamos asesorando y ayudando de manera gratuita a quienes lo necesiten, pero con unas condiciones y medidas diferentes. Se pide asistencia reducida, puesto que intentamos continuar asesorando de la manera más segura para todas.

Para evitar aglomeraciones y no contribuir en la propagación del virus, se pide que solo asistan las personas con casos urgentes para tener un asesoramiento y seguimiento.

Pedimos y agradecemos no venir con acompañantes o niños/niñas.

En la entrada encontraréis una persona asignada que facilitará gel hidro alcohólico y una mascarilla nueva que se tendrá que llevar encima de la que se traiga y bien puesta en todo momento. Además, la sala estará totalmente ventilada y se mantendrá la distancia de seguridad.

Debido al toque de queda, las asambleas empezarán una hora antes, a las 18:00 h y acabará hacia las 21:00 h, no más tarde.

Esperamos continuar ofreciendo un asesoramiento a la altura de la situación y deseamos que esta situación acabe lo antes posible para continuar siendo la gran familia que somos.

Agradecemos la colaboración a todas las personas que entienden la situación y deciden no venir por seguridad y os deseamos que estéis bien y recordar:
¡Nos apuntamos todos los abrazos pendientes!