Arxiu de la categoria: Documents útils

Document de sol·licitud de lloguer social en casos d’ocupació

Posem a disposició de tota la població i de totes les PAHs de Catalunya i de l’Estat Espanyol un nou document útil: la sol·licitud de lloguer social específica per casos d’ocupació.

Cal que totes les persones que estan ocupant lluitin per regularitzar un lloguer social el més aviat possible, ja que l’ocupació en precari és una situació inestable i temporal. Les famílies que estan ocupant, organitzades amb la PAHC, han de dirigir-se a l’entitat financera propietària del pis que ocupen i entregar aquesta sol·licitud.

 

Llei 24/2015 i Decret 17/2019 de Catalunya

Llei 24/2015, 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobreza energética.

Decret 17/2019 de Catalunya

 

  • Casos que poden beneficiar-se de la Llei 24/2015:

La persona que ha de complir els requisits següents:

  1. Estar empadronada en l’habitatge abans del 30/06/2019.
  2. L’habitatge ha de portar 2 anys buit (l’ocupació no interromp els dos anys).
  3. No haver rebutjat cap oferta de reallotjament social en els últims 2 anys.
  4. Informe favorable de Serveis Socials.
  5. La propietat ha de ser: entitat financera, filial immobiliària d’aquesta entitat, fons d’inversió, entitat de gestió d’actius, fons de capital de risc o de titulització d’actius

Sol·licitud de lloguer social en casos d’ocupació (Català)

So·licitud de alquiler social en casos de ocupación (Castellano)

Sol·licitud renovació lloguer social (Català)

 

Documentació per paralitzar desnonaments a presentar a bancs, administracions i jutjats

El dia 29 de juliol es va aprovar la llei 24/2015 de mesures urgents per fer front a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica a Catalunya.

Basant-nos en aquesta nova llei oferim els següents documents a entregar, al moment de rebre una ordre de desnonament  a l’administració, banc i jutjats:

A més de tot això totes les persones amb un cas hipotecari haurien de demanar la dació o condonació com explica en aquest altre post.

Documents d’apel·lació per al procés extraordinari del real decret-llei 11/2014

Des de la Comissió Jurídica estatal de la PAH ens fan arribar dos documents, “Consells per acollir-se al termini extraordinari d’apelació d’un més per a execucions hipotecàries a partir del real decret-llei 11/2014” i un “Model de Recurs d’Apel·lació”.
El primer són unes instruccions i el segón es tracta d’un model elaborat per la Comissió Jurídica de la PAH que es pot presentar tal com està al jutjat o servir d’orientació bàsica per traslladar a les audiències provincials moltes de les al·legacions que ja s’estan fent en els jutjats i que des de la PAH venim incorporant en els nostres escrits.
Des de la PAHC de Sabadell realitzarem aviat una acció d’entrada massiva d’aquestes sol·licituds.
Podeu descarregar els dos documents a continuació:

Modelo apelacion [CAST]

Model escrit de la sentència del jutjat de Navarra

(extret de la web de la PAH)

Com recordareu, el passat mes de gener de 2011 vam conèixer una històrica sentència de la secció 2a de l’Audiència de Navarra en què es ratificava la decisió d’un jutge que es va negar a que un banc, que prèviament havia executat la hipoteca i s’havia adjudicat l’immoble pel 50% del valor de taxació, continués reclamant el deute restant a la família.

Per facilitar que més jutges apliquin el sentit comú i posin límit a la usura bancària, advocats que col.laboren desinteressadament amb la PAH han redactat un model d’escrit perquè tots els afectats puguin presentar al procés d’execució després de la realització de la subhasta de l’immoble . Veureu que és molt fàcil de completar amb les dades concretes del vostre procediment.

Fes clic aquí per descarregar-te el model escrit de l’acte de Navarra per presentar al jutge