Els swaps hipotecaris: un producte financer perillós

(notícia de Vilaweb Sabadell)

El ‘Col·lectiu Ronda’ va realitzar, ahir, una sessió informativa sobre els swaps hipotecaris organitzada pel col·lectiu d’Afectades per la Hipoteca i la Crisi de Sabadell

El ‘Col·lectiu Ronda‘ és un despatx d’advocats de llarga trajectòria dedicat a la defensa dels drets individuals i col·lectius de la ciutadania amb la mirada a fomentar el desenvolupament de models econòmics més justos i solidaris. Ahir a les 7 de la tarda, Oscar Serrano, advocat membre del col·lectiu, va actuar com a ponent a la xerrada que va tenir lloc a l’auditori del Casal Pere IV, amb l’afany de posar a disposició de la població afectada informació detallada sobre la naturalesa dels swaps i sobre els possibles procediments per a fer-los front.

La xerrada d’ahir al vespre va esdevenir un espai que va aglutinar des de persones afectades per aquest tipus de producte financer fins a advocats que acudien per tal d’aprofundir sobre els swaps; un terme força específic i poc conegut tan a nivell popular com a nivell jurídic. Prop d’unes 40 persones van poder conèixer de primera mà els arguments que s’han utilitzat per aconseguir algunes de les sentències que condemnen irregularitats comeses per moltes entitats financeres a l’hora de comercialitzar swaps hipotecaris i altres derivats financers de similars característiques.

La perillositat del producte

La perillositat del producte és visible quan s’aprofundeix en el com i el quan comença a vendre’s en el marc dels contractes hipotecaris. L’advocat del ‘Col·lectiu Ronda’ va aconseguir fer un bon croquis de la significació i les implicacions d’aquesta permuta financera classificada com a un producte d’alt risc. Existeixen productes financers simples (com una assegurança) i complexes (com determinades accions en borsa o el mateix swap). Els darrers requereixen -jurídicament, també- d’una dotació d’informació extensa relativa als fluxes de l’Euríbor i als diferents tipus d’interès subjectes al mateix. El swap és, doncs un producte financer complexe i d’alt risc que ha estat venut en el marc de contractes hipotecaris de moltes persones que no gaudien de tota aquesta informació. Oscar Serrano hi va aprofundir amb una explicació didàctica i SIPS TV us ofereix la xerrada íntegra que va finalitzar en un torn de nombrosos dubtes i qüestions.